להצטרפות

Hii Mobile 10GB Extra

תכנית כוללת 5000 דקות, 5000 SMS  ו GB10 בחודש. במסגרת התכנית תהנה  מהכפלת נפח הגלישה הכלול בתכנית כך שיוקצו לך GB10 נוספים למשך שנתיים ובסיומם ההטבה תסתיים התשלום החודשי הקבוע מדורג לפי כמות המנויים בתוכנית: במהלך 24 החודשים הראשונים יהיה התשלום: 39.90 ₪ לחודש למנוי אחד 37.40 ₪ לחודש למנוי בהצטרפות 2 מנויים 36.50 ₪ לחודש למנוי בהצטרפות 3 מנויים 36.10 ₪ לחודש למנוי בהצטרפות 4 מנויים 35.90 ₪ לחודש למנוי בהצטרפות 5 מנויים ומעלה מהחודש ה- 25 יהיה התשלום 99 ₪ לחודש לכל מנוי מעבר של לקוחות פלאפון או אחד ממותגי המשנה שלה לתכנית זו  (כולל מעבר מתכנית אחרת של Hii Mobile) קיים חיוב חד פעמי בגין דמי מעבר בסך 49 ₪ עבור כל מנוי שיעבור לתוכנית.

500  דקות שיחה בזק בינלאומי במסגרת מסלול החיוב שבתכנית:
עד 500 דקות שיחה בחודש, לנייחים במדינות נבחרות (ארה"ב וקנדה גם לניידים). בחיוג 014 , באמצעות בזק בינלאומי. חיוג ליעדים שלא במסגרת הטבה זו או חריגה מ- 500 דקות הוא על פי מחירון בזק בינלאומי. החיוג הינו בכפוף לשימוש אישי, סביר והוגן כהגדרתו בהסכם. רשימת המדינות ויתר תנאי ההטבה כמפורט בהסכם. הטבה זו תינתן לתקופה של עד 36 חודשים וכל עוד המנוי במסלול החיוב שבתכנית ובסיומה תתבטל באופן אוטומטי. מעבר מסלול /תכנית יביא לביטול ההטבה.

דקות השיחה הכלולות  בתכנית חלות בחיוג אל מנויי מפעילי תקשורת ישראלים, בישראל, לא כולל שירותים, כוכביות וכו'.
  SMSכלולים – במשלוח הודעות SMS מהמכשיר אל מנויי מפעילים סלולריים ישראלים, בישראל.
תעריף דקת שיחה / הודעת SMS מעבר לכמות הכלולה : 19 אג'
לפירוט יעדים שאינם נכללים במכסות הדקות וההודעות שבמסלול ושהחיוג אליהם יחויב בתשלום
(יעדי תוכן, שירותים, מפעילים פלשתינאים וכד') יש לעיין בהסכם.

קצב העברת נתונים במסגרת נפח העברת הנתונים הכלול במסלול, יהיה על פי המהירות המקסימאלית המתאפשרת ברשת פלאפון במועד הגלישה בפועל (לא כולל שדרוגי רשת עתידיים) ועל ידי המכשיר שברשותך (הבהרות לעניין זה בהסכם).

בסיום הנפח הכלול במסלול ובחבילת ההרחבה, תעודכן עבורך אוטומטית תוספת נפח גלישה של2GB  בתעריף של 9.9 ₪.
אם המנוי ינצל גם אותה במלואה לפני תום מחזור החיוב, תעודכן עבורו חבילת גלישה נוספת בנפח של2GB  וכך עד למכסה של 5 חבילות נוספות במחזור חיוב, כלומר עד לשימוש מקסימלי של10GB  נוספים מעבר לנפח חבילת הגלישה שבמסלול וחיוב מרבי נוסף של 49.5 ₪ במחזור חיוב. לאחר מכן הגלישה תיעצר.

שירות smart call הינו שירות  סינון שיחות אוטומטי המאפשר להימנע מקבלת שיחות ממספרים ספציפיים שהוגדרו בשירות כגון : שיחות ממכונות אוטומטיות, הודעות קוליות מתפרצות, שיחות פרסומיות וכיוצ"ב.
השירות יאפשר לך ליהנות מראש שקט ולקבל רק את השיחות הרצויות

איך השירות עובד?
פלאפון תאתר ע"פ קריטריונים שהוגדרו מספרים שזוהו כמספרים שמתקשרים פעמים רבות לקוחות ותמנע את קבלת שיחות אלו.
רשימת המספרים מעודכנת באתר פלאפון והינה רשימה משותפת לכלל לקוחות פלאפון המחוברים לשירות.

עבור כל שיחה שהשירות סינן תישלח הודעת ידוע ב SMS למנוי

לתשומת ליבך, מעת לעת מוצעות מגוון תכניות והטבות מוזלות במרכזי השירות/ במוקדים הטלפוניים. הנך מוזמן לפנות באמצעים אלה ולבחון את ההצעות.
פלאפון רשאית להפסיק את התכנית בכל עת, לפי שיקול דעתה. התכנית מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד. המחירים כוללים מע"מ. פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ 511076572.