תקנון "היי מובייל" – "Hii Mobile"

Hii mobile (היי מובייל) הינו מותג סלולרי המופעל ומשווק על ידי חברת "לונאמי מובייל בע"מ" ח.פ: 515381580

תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות ל"היי מובייל", והיא תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף, בכל עת , הוראות, נהלים וכללים, שיבואו במקום ו/או בנוסף על הקיימים ושיחולו על המצטרפים ל"היי מובייל".

שימוש בלשון זכר בתקנון זה יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

זכאות לקבלת בונוס חבילת הגלישה (הבונוס):

בהצטרפות לתכנית 5+1 הנך זכאי לנפח גלישה נוסף של 1 GB , כל עוד אתה נמצא במסלול ועל פי תנאי התכנית, הבונוס מיועד לצעירים מגיל 15 ועד גיל 25 (או ילידי שנת 1991 ועד שנת 2001) או סטודנטים,  בכפוף למשלוח צילום של תעודת הזהות/תעודת חייל סדיר/ תעודת סטודנט.  שירות זה יקנה לך נפח גלישה נוסף מתחדש מידי חודש בקצב העברת נתונים הנתמך בחבילת הגלישה הקיימת במועד ההצטרפות לשירות.

איך שולחים את הצילום?

ניתן לשלוח את הצילום דרך המסנג'ר בעמוד הפייסבוק של היי מובייל או להתקשר למוקד *9616

בונוס חבילת הגלישה יופעל עבורכם במהלך 10 ימי העסקים הבאים.

שירות לקוחות

כרטיס ה SIM הוא של "פלאפון" ומתאים לשימוש ברשת "פלאפון" ואין צורך להחליפו במקרה של מעבר לתוכניות "פלאפון".

לנוחיותך, ניתן לקבל מידע וכן לבצע מגוון פעולות בשירות עצמי בכל זמן באתר האינטרנט www.Pelephone.co.il ובאפליקציית "פלאפון שלי" ישירות מהסמארטפון שלך:

מידע על החשבון החודשי ופירוט שיחות

קבלת חשבונית חודשית ישירות למייל

שירות פלאפון חו"ל

שירות באמצעות נציג שירות לקוחות: 166

      מוקד שירות לקוחות Hii Mobile  בטלפון 9616*

זמני פעילות מוקד שרות הלקוחות של היי מובייל א-ה 9.00  – 18.00

 

      מאגר מידע

ידוע למצטרף ל"היי מובייל" כי המידע שמסר בעת הרשמתו ייכלל במאגר מידע של "היי מובייל" המשתמש במאגר, בין היתר, גם למטרת דיוור ישיר/דיוור בדואר אלקטרוני ומשלוח הצעות ומבצעים. המצטרף ל"היי מובייל" נותן בזאת את הסכמתו להעברת המידע בין "פלאפון" ל"היי מובייל" ובין "היי מובייל" לבין גופים נוספים המעניקים הטבות ללקוחות "היי מובייל" . כמו כן, מסכים המצטרף ל"היי מובייל" למסירת מידע שהצטבר אצל הספקים ו/או הגופים הנוספים לגבי רכישותיו ברשתות ובגופים הנוספים ל"היי מובייל" .

המצטרף ל"היי מובייל" מסכים לקבל מ"היי מובייל" ו/או מכל צד שלישי אשר מעניק הטבות ללקוחות "היי מובייל" בהרשאת "היי מובייל" בלבד , דיוורים, חומרים פרסומיים וכל מידע אחר אשר קשור להטבות ומבצעים במישרין ו/או בעקיפין, הן באמצעות דואר, הן באמצעות הדואר האלקטרוני והן באמצעות מסרונים (sms) או התקשרות לכל אחד מאמצעי הקשר שנמסרו על ידי המצטרף.

 הסכמת חבר המועדון כאמור בסעיף זה תחול אף לאחר סיום חברותו במועדון.

ידוע למצטרף כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע האמור, ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו, אשר ניתנת כאמור לעיל בסעיף זה. כל מצטרף יוכל בכל עת להודיע להנהלת "היי מובייל" על רצונו לחדול מלקבל את הדיוורים האמורים וככל שיעשה כן, תחדל "היי מובייל" מלשלוח את הדוורים האמורים.

הצהרת הזכאים חיילים , קצינים, משמר הגבול ושב"ס בשרות סדיר

1.אני מסכים כי פלאפון יהיה רשאי להעביר לא.ש.ל.ח(2000) מיסוד האגודה למען החייל בע"מ מידע בדבר היותי זכאי, לקוח של פלאפון במסגרת תכנית השרותים המוצעת על ידו לזכאים וכן את הפרטים הבאים: מס זהות, שם משפחה, שם פרטי, תאריך הצטרפות, מס טלפון סלולרי, אמצעי התשלום. כמו כן אני מתיר להעביר לאשלח את פרטי ההתקשרות עמי וכל מידע רלונטי אחר המצוי בידי פלאפון מכוח ההתקשרות שלי עימו.

  1. אני מוותר בזאת באופן מוחלט על כל חובת סודיות שהספק או אשלח חייבים בה כלפי, אם חלה חובה כזו, בכל הנוגע להעברת מידע לפי סעיף 1 לעיל.
  2. מובן לי ומוסכם עלי כי המידע שיועבר לאשלח ישמש לצרכי אשלח במגבלת הדין.
  3. ידוע לי ואני מסכים כי אשלח תשלח לי דברי פרסום למכשיר הסלולרי שברשותי או לתיבת הדוא"ל שאת כתובתה מסרתי לפלאפון.