Hii mobile 6GB+2GB

התכנית כוללת 5000 דקות שיחה, 5000 SMS וכן חבילת גלישה בנפח 6GB הכוללת נפח העברת נתונים של עד 6GB  לגלישה ושירותים נוספים, בכפוף לתנאי התכנית.

התשלום החודשי הקבוע מדורג לפי כמות המנויים המצטרפים לתוכנית: 
במהלך 12 החודשים הראשונים יהיה התשלום:
29.90 ₪ לחודש למנוי אחד
24.90 ₪ לחודש למנוי בהצטרפות עם 2 מנויים ומעלה

מהחודש ה- 13 יהיה התשלום 99 ₪ לחודש לכל מנוי

 

במסגרת התכנית תהנה מחבילת גלישה של 2GB נוספים למשך שנה במתנה, החבילה הינה מעבר לנפח הגלישה הכלול בתכנית. בסיום השנה ההטבה תסתיים.

מעבר של לקוחות פלאפון או אחד ממותגי המשנה שלה לתכנית זו (כולל מעבר מתכנית אחרת של וואלה!   (mobile קיים חיוב חד פעמי בגין דמי מעבר בסך 99 ₪ עבור כל מנוי שיעבור לתוכנית.

דקות השיחה הכלולות בתכנית חלות בחיוג אל מנויי מפעילי תקשורת ישראלים, בישראל, לא כולל שירותים, כוכביות וכו'.

 SMS כלולים – במשלוח הודעות SMS מהמכשיר אל מנויי מפעילים סלולריים ישראלים, בישראל. תעריף דקת שיחה / הודעת SMS מעבר לכמות הכלולה: 19 אג' לפירוט יעדים שאינם נכללים במכסות הדקות וההודעות שבמסלול ושהחיוג אליהם יחויב בתשלום (יעדי תוכן, שירותים, מפעילים פלשתינאים וכד') יש לעיין בהסכם.

 

 

 

 

קצב העברת נתונים במסגרת נפח העברת הנתונים הכלול במסלול ובהטבת ההכפלה, יהיה על פי המהירות המקסימאלית המתאפשרת ברשת פלאפון במועד הגלישה בפועל (לא כולל שדרוגי רשת עתידיים) ועל ידי המכשיר שברשותך (הבהרות לעניין זה בהסכם)

בסיום הנפח הכלול במסלול, תעודכן עבורך אוטומטית תוספת נפח גלישה של  2GB בתעריף של 9.9 ₪. אם המנוי ינצל גם אותה במלואה לפני תום מחזור החיוב, תעודכן עבורו חבילת גלישה נוספת בנפח של  2GB  וכך עד למכסה של 5 חבילות נוספות במחזור חיוב, כלומר עד לשימוש מקסימלי של GB10 נוספים מעבר לנפח חבילת הגלישה שבמסלול וחיוב מרבי נוסף של 49.5 ₪ במחזור חיוב. לאחר מכן הגלישה תיעצר.

לתשומת ליבכם, מעת לעת מוצעות מגוון תוכניות והטבות מוזלות במרכזי השירות/ במוקדים הטלפוניים. הנכם מוזמנים לפנות באמצעים אלה ולבחון את ההצעות.

פלאפון רשאית להפסיק את התכנית בכל עת, לפי שיקול דעתה. התכנית מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד. המחירים כוללים מע"מ.

פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ 511076572