HII MOBILE מנוי נוסף בתוספת 24.90 ש"ח למנוי לחודש |
דקות שיחה ו SMS ללא הגבלה |
חבילת גלישה בנפח GB 6+ GB 6 בונוס לשנה
להצטרפות למידע נוסף
HII MOBILE דקות שיחה ללא הגבלה |
SMS ללא הגבלה | חבילת גלישה
בנפח 1GB + 5GB בונוס צעירים
להצטרפות למידע נוסף
HII MOBILE דקות שיחה ללא הגבלה |
SMS ללא הגבלה | חבילת גלישה
בנפח 2GB+8GB בונוס צעירים
להצטרפות למידע נוסף
HII MOBILE דקות שיחה ללא הגבלה |
SMS ללא הגבלה | חבילת גלישה
בנפח 2GB+10GB בונוס צעירים
להצטרפות למידע נוסף

במעבר של לקוחות פלאפון/ מותגי המשנה לתכניות Hii Mobile קיים חיוב חד פעמי בגין דמי מעבר בסך 99 ₪. הסכום ייגבה עבור כל מנוי שיעבור לתכנית. בכפוף לתנאי כל תכנית. כל כרטיס SIM במחיר 19.90 ₪. מעבר של לקוחות פלאפון/ מותגי המשנה לתכניות Hii Mobile כרוך בהחלפת כרטיס סים ללא תשלום. "ללא הגבלה"- עד 5000 דקות אל מנויי מפעילי תקשורת ישראלים, בישראל ו-5000 הודעות SMS אל מנויי מפעילים סלולאריים ישראלים, בישראל, בשימוש אישי והוגן כהגדרתו בתכנית. "בונוס צעירים"- בהצגת תעודה ובכפוף לתנאי ההטבה. תוכנית משפחה -5 מנויים ב 124.5 ₪ לחודש. תכנית כשרה - עד 5000 דקות בימי חול (משעה 17:00 במוצ"ש ו/או מוצאי חג ועד לשעה 20:00 ביום ו/או ערב חג). 500 דקות שיחה לחו"ל – בחיוג באמצעות בזק בינ"ל ליעדים נייחים (בארה"ב וקנדה גם ניידים).

Bottom