תקנון "היי מובייל" – "Hii Mobile"

 1. Hii mobile (היי מובייל) הינו מותג סלולרי לצעירים המופעל ומשווק על ידי חברת "לונאמי מובייל בע"מ" ח.פ: 515381580
 1. תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות ל"היי מובייל", והיא תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף, בכל עת , הוראות, נהלים וכללים, שיבואו במקום ו/או בנוסף על הקיימים ושיחולו על המצטרפים ל"היי מובייל".
 1. שימוש בלשון זכר בתקנון זה יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
 1. זכאות לקבלת בונוס חבילת הגלישה (הבונוס):
  בהצטרפות לתכנית הנך זכאי לנפח גלישה נוסף של 1 או 2 GB , כל עוד אתה נמצא במסלול ועל פי תנאי התכנית, הבונוס מיועד לצעירים מגיל 15 ועד גיל 25 (או ילידי שנת 1991 ועד שנת 2001) או סטודנטים,  בכפוף למשלוח צילום של תעודת הזהות/תעודת חייל סדיר/ תעודת סטודנט.  שירות זה יקנה לך נפח גלישה נוסף מתחדש מידי חודש בקצב העברת נתונים הנתמך בחבילת הגלישה הקיימת במועד ההצטרפות לשירות.

  איך שולחים את הצילום?
  א. היכנסו לאתר hiimobile.co.il שם באתר תמצאו כפתור עם אייקון "וואטסאפ"/WhatsApp עליו הכיתוב "פנו אלינו"
  ב. הקישו/הקליקו עליו, מיד יופיעו על המסך מספר אפשרויות לתיקשור/שליחה כגון: וואטסאפ, טלגרם,הנג אאוט.
  ג. הקליקו על אייקון השרות באמצעותו תרצו לשלוח את תעודת הזהות/תעודת חייל סדיר /תעודת הסטודנט. למשל אם בחרתם לשלוח באמצעות WhatsApp הקישו על האייקון  של WhatsApp, הזינו את מספר הסלולרי שלכם
  (זה שאתו אתם מצטרפים/הצטרפתם לשירות) והמתינו
  ד. אתם תקבלו הודעה חזרה לסלולרישלכם בהתאם לאמצעי שבחרתם.
  עכשיו צרפו את תמונת התעודה המזהה (תעודת זהות/ תעודת זהות של ההורה בו אתם מופיעים/תעודת חייל בשרות סדיר/ תעודת סטודנט) ושלחו לנו חזרה.
  בונוס חבילת הגלישה יופעל עבורכם במהלך 5 ימי העסקים הבאים.

 1. זכאות לקבלת והפעלת כרטיס Hii Mobile Cashback:
  כל לקוח המצטרף ל"היי מובייל" זכאי לקבלת כרטיס "Hii Mobile Cashback" המעניק לו הטבות וזאת בתנאי שאישר את התקנון ומסר את פרטיו האישיים.
  תקנון כרטיס Hii Mobile Cashback מצורף .

       שירות לקוחות

 1. כרטיס ה SIM הוא של "פלאפון" ומתאים לשימוש ברשת "פלאפון" ואין צורך להחליפו במקרה של מעבר לתוכניות "פלאפון".
  לנוחיותך, ניתן לקבל מידע וכן לבצע מגוון פעולות בשירות עצמי בכל זמן באתר האינטרנט www.Pelephone.co.il ובאפליקציית "פלאפון שלי" ישירות מהסמארטפון שלך:
 • מידע על החשבון החודשי ופירוט שיחות
 • קבלת חשבונית חודשית ישירות למייל
 • שירות פלאפון חו"ל
 • שירות באמצעות נציג שירות לקוחות: 166

      מוקד שירות לקוחות Hii Mobile

 1. שירות לקוחות למנויי "היי מובייל" ניתן באתר www.hiimobile.co.il, שם תמצאו כפתור "וואטסאפ" /  WhatsApp עליו הכיתוב "פנו אלינו", הקישו עליו כעת יופיעו על המסך מספר אפשרויות בחרו "שלח באמצעות WhatsApp הקישו עליו יופיע הסימן של  WhatsApp, הכניסו את המספר הסלולרי שלכם (זה שאתו אתם מצטרפים) והמתינו, לאחר זמן קצר, תקבלו הודעת WhatsApp חזרה לסלולרי שלכם, שלחו את פנייתכם ותענו על ידי נציג "היי מובייל".

         או בטלפון 9616*

         זמני פעילות מוקד שרות הלקוחות של היי מובייל א-ה 9.00 – 17.00

      מאגר מידע

 1. ידוע למצטרף ל"היי מובייל" כי המידע שמסר בעת הרשמתו ייכלל במאגר מידע של "היי מובייל" המשתמש במאגר, בין היתר, גם למטרת דיוור ישיר/דיוור בדואר אלקטרוני ומשלוח הצעות ומבצעים. המצטרף ל"היי מובייל" נותן בזאת את הסכמתו להעברת המידע בין "פלאפון" ל"היי מובייל" ובין "היי מובייל" לבין גופים נוספים המעניקים הטבות ללקוחות "היי מובייל" . כמו כן, מסכים המצטרף ל"היי מובייל" למסירת מידע שהצטבר אצל הספקים ו/או הגופים הנוספים לגבי רכישותיו ברשתות ובגופים הנוספים ל"היי מובייל" .
 2. המצטרף ל"היי מובייל" מסכים לקבל מ"היי מובייל" ו/או מכל צד שלישי אשר מעניק הטבות ללקוחות "היי מובייל" בהרשאת "היי מובייל" בלבד , דיוורים, חומרים פרסומיים וכל מידע אחר אשר קשור להטבות ומבצעים במישרין ו/או בעקיפין, הן באמצעות דואר, הן באמצעות הדואר האלקטרוני והן באמצעות מסרונים (sms) או התקשרות לכל אחד מאמצעי הקשר שנמסרו על ידי המצטרף.

         הסכמת חבר המועדון כאמור בסעיף זה תחול אף לאחר סיום חברותו במועדון. 

 1. ידוע למצטרף כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע האמור, ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו, אשר ניתנת כאמור לעיל בסעיף זה. כל מצטרף יוכל בכל עת להודיע להנהלת "היי מובייל" על רצונו לחדול מלקבל את הדיוורים האמורים וככל שיעשה כן, תחדל "היי מובייל" מלשלוח את הדוורים האמורים.
  יחד עם זאת, מובהר בזאת למצטרף כי ייתכן ולא ניתן יהיה להודיע לו על מבצעים והטבות ולאפשר לו להשתמש בכרטיס Hii Mobile Cashback ובארנק הסלולרי באם יסרב למסור את המידע המבוקש.  

הצהרת הזכאים חיילים , קצינים, משמר הגבול ושב"ס בשרות סדיר

1.אני מסכים כי פלאפון יהיה רשאי להעביר לא.ש.ל.ח(2000) מיסוד האגודה למען החייל בע"מ מידע בדבר היותי זכאי, לקוח של פלאפון במסגרת תכנית השרותים המוצעת על ידו לזכאים וכן את הפרטים הבאים: מס זהות, שם משפחה, שם פרטי, תאריך הצטרפות, מס טלפון סלולרי, אמצעי התשלום. כמו כן אני מתיר להעביר לאשלח את פרטי ההתקשרות עמי וכל מידע רלונטי אחר המצוי בידי פלאפון מכוח ההתקשרות שלי עימו.
2. אני מוותר בזאת באופן מוחלט על כל חובת סודיות שהספק או אשלח חייבים בה כלפי, אם חלה חובה כזו, בכל הנוגע להעברת מידע לפי סעיף 1 לעיל.
3. מובן לי ומוסכם עלי כי המידע שיועבר לאשלח ישמש לצרכי אשלח במגבלת הדין.
4. ידוע לי ואני מסכים כי אשלח תשלח לי דברי פרסום למכשיר הסלולרי שברשותי או לתיבת הדוא"ל שאת כתובתה מסרתי לפלאפון

תקנון כרטיס Hii Mobile cash back

1. כללי:
1.1 כרטיס Hii Mobile cashback מעניק לכל לקוח  10% החזר בגין כל תשלום שביצע באמצעות  
הכרטיס ברשתות ובעסקים המכבדים את הכרטיס .
ההחזר יטען לכרטיס בתחילת החודש העוקב לחודש השימוש.
1.2 השימוש בכרטיס כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
1.3 הכרטיס יכובד עפ"י התנאים והמגבלות המופיעים בתקנון זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.4 אישור קריאת התקנון ו/או קבלת שירות באתר , מהווה את הצהרת הלקוח כי הוא קרא והבין
את כל סעיפי התקנון, הוא מסכים לכל תנאי התקנון ומאשר כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.
1.5 מסמך זה נוקט, מטעמי שפה, לשון זכר אך כוונתו לשון זכר ונקבה גם יחד.
1.6 תוקפו של הכרטיס יהיה בהתאם למועד הנקוב בו. בחלוף המועד הנקוב, הכרטיס יהיה חסר
ערך לבעליו, לא יכובד ולא יוחלף.
1.7 הכרטיס מזכה את האוחז בו בסכום שנטען בו כדין בלבד.
1.8 הכרטיס ו/או הסכום הכספי הטעון בו אינם ניתנים להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש בכרטיס.  (העודף יישאר טעון על גבי הכרטיס עד לשימוש הבא).
1.9 הכרטיס הינו אישי ולא ניתן להעברה.
1.10 הכרטיס הינו לשימוש רב פעמי וניתן לטעינה חוזרת.
1.11 האתר בו ניתן לטעון את הכרטיס בכסף ולראות את יתרת הסכום הטעונה בכרטיס, הינו אתר מאובטח ע"י פרוטוקול SSL ומאושר בתקן PCI.
1.12 הכרטיס אינו מהווה ולא יהווה בכל אופן שהוא כרטיס חיוב כמשמעו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 וחוק זה לא יחול על הכרטיס ו/או השימוש בו.
1.13 רשימת הרשתות מתעדכנת מעת לעת. לפני כל ביצוע עסקה, יש להתעדכן ברשימת הרשתות המשתתפות בכרטיס Hii  Mobile cash back" באתר www.hiimobile.co.il
1.14 במקרה של אבדן/גניבה/השחתה של הכרטיס, חברת "לונאמי מובייל בע"מ" לא תהיה אחראית  ולא תפצה את הלקוח, כרטיס פגום / מזויף לא יכובד.
1.15 הכרטיס מונפק ע"י ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ (להלן ‘נופשונית’) ובאחריותה הבלעדית. ‘נופשונית’ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ברשימת הרשתות המכבדות את הכרטיס בכל עת, ללא התראה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הפסקת פעילות של רשת.
1.16 החברה המנפיקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בתקנון שינויים מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת.
2. הגדרות:
2.1 לקוח – כל מחזיק כרטיס Hii Mobile cashback"" " זכאי להיכנס לאתר באמצעות מספר מזהה ולבצע טעינות / ואו קבלת שירותים.
2.2 בית העסק – בית העסק או הספק המעניק ללקוח הזכאי את ההטבה ו/או השירות.
2.3 כרטיס "Hii Mobile cash back" המאפשר טעינת הטבות כספיות ו/או טעינה עצמאית באמצעות כרטיס אשראי.
2.4 תקנון – תקנון זה.

3. תנאים ואחריות:
3.1 "חברת לונאמי מובייל בע"מ" מצהירה, כי פעילותה בכל הנוגע לאספקת המוצרים המוצעים מתבצעת במסגרת היותה גורם מקשר בלבד. כיוצא בכך, לונאמי אינה נושאת באחריות כלשהי לטיב המוצרים, איכותם ו/או נזק כלשהו שעלול להיגרם למזמין המוצרים המוצעים. כמו כן, מודיעה לונאמי בזאת לרוכש המוצרים הנ"ל, כי כל טענה ו/או תביעה בקשר למוצרים הנ"ל תופנה ישירות אל ספק
המוצרים, וכי לונאמי לא תהיה אחראית לכל נזק כאמור לעיל. מומלץ לבדוק את מפרט המוצר טרם הרכישה.
3.2 ניתן להטעין בכרטיס סכום שלא יעלה על  1,000 ₪ או ע”פ החלטת המנפיק בטעינה אישית בודדת ומקסימום של 5,000 ₪ בחודש. הכרטיס יכול להכיל בכל נקודת זמן עד 1,500 ₪ שמתוכם  1,200 ₪ מטעינה אישית בכרטיס אשראי.
3.3 התשלום עבור הטעינה יתבצע בממשק ON LINE ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ניתן לבצע את הטעינה (המרת כסף בכסף).תהליך הטעינה יכול להמשך עד 24 שעות מרגע הטעינה.
3.4 אחר ביצוע הטענת כסף יש לבדוק יתרת הכרטיס באתר "היי מובייל"  www.hiimobile.co.il בטרם הרכישה בבתי העסק.
3.5 רשימת הרשתות המכבדות את כרטיס "Hii Mobile cashback" מופיעה באתר  "Hii Mobile"
3.6 הכרטיס הינו לשימוש רב-פעמי והוא ניתן לטעינה חוזרת.
3.7 ניתן להטעין את הכרטיס ולברר את יתרתו באתר "Hii Mobile" בכל עת.
3.8 ניתן לבטל את הטעינה עד 14 יום ממועד ביצועה בכפוף לתקנות הגנת הצרכן.
3.9 לא ניתן לרכוש כרטיסי מתנה (GIFT CARD)

 

תקנון מבצע "היי פיקומניה" מבצע המתנות הגדול של היי מובייל

 1. הגדרות

1.1   "היי מובייל" – מותג סלולרי בבעלות חברת לונאמי בע"מ

1.2        אתר "היי מובייל" – hiimobile.co.il

1.3   "לונאמי" – חברת לונאמי בע"מ, עורכת מבצע ההטבות.

1.4   "אתר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, ע"ר" – אתר אשר כתובתו bit.ly/hiimobile

 

 1. התנהלות מבצע "היי פיקומניה "

2.1   מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יתנהל המבצע, והכל בכפוף  לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר היי מובייל . ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות,   יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת לונאמי מובייל בע"מ התקנון המעודכן יהיה זמין באתר היי מובייל  והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע.

2.2   בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות שליחת הודעת הזכייה , מסכים כל משתתף

       לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות.

2.3 הסטודנטים  יוזמנו להצטרף לשירותי "היי מובייל" וליהנות מהטבה  באמצעות המנגנון כדלקמן:

הסטודנטים אשר אישרו קבלת דוא"ל או מסרון (הודעת אס.אמ.אס) יקבלו דיוור ישיר , בהתאם לדין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ולהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 או יחשפו למסר        המבצע במדיה הדיגיטלית של אגודות הסטודנטים המשתתפות במבצע.

2.3.2       הסטודנטים אשר יפתחו את הדיוור יופנו לדף המבצע

2.3.3       דף המבצע כולל צפייה בסרטון המצורף, גירוד כרטיס דיגיטלי

2.3.4      חשיפת 3 רבועים בהם מופיע המותג היי מובייל  מזכה את המשתתף במתנת 

               הצטרפות (ראה רשימת מתנות ההצטרפות )  .

2.3.5   על מנת לממש את מתנת ההצטרפות על המשתתף :

            שלמלא את פרטיו בטופס הדיגיטלי (שם ומס טלפון נייד )

            ולהצטרף כמנוי להיי מובייל.

3. איך מצטרפים:

3.1  הסטודנט יכול לרכוש את כרטיס הסים של היי מובייל במשרדי אגודת הסטודנטים או באתר התאחדות הסטודנטים או להתקשר ל9616* ולהזמין אותו עם שליח לביתו בעלות של 10 ש"ח.

 לאחר קבלת או רכישת כרטיס הסים כמפורט לעיל, יידרש הסטודנט להירשם ולהפעיל את  הכרטיס באתר ה"היי מובייל " או באמצעות מוקד ההצטרפות של ב 9616*

3.2    הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסוימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.

 1. אמיסיית חלוקת הפרסים:

סה"כ יופצו  130,000 מיילים לסטודנטים עם כרטיסי הגרלה נושאי פרסים

65,000 כרטיסים עם הפרס – GIFT CARD של דרים קארד

45,500 כרטיסים עם הפרס –  שובר לארוחה במסעדת מוזס בשוויי של 50 ₪

19,460 כרטיסים עם הפרס שובר זוגי לבילוי חוויתי בשווי של 100 ₪

20 כרטיסים עם הפרס אוזניות מארלי ליברטי  XL

20 כרטיסים עם הפרס  רמקול  מארלי צ'אנט מיני

 1. מתנה לכל הסטודנטים המשתתפים במבצע:

הזמנה ייחודית ,להיות ראשונים בעולם וליהנות מ MUGO אפליקציית המוסיקה החברתית הראשונה בעולם .

 1. איך מצטרפים:

הסטודנטים יופנו  להוריד עמוד אינטרנט ובו סרטון הסבר על האפליקציה קישור להורדת מחנויות האפליקציות של גוגל או של אפל בהתאמה .

 1. מובהר, כי לונאמי היא עורכת המבצע וכי התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, ע"ר איננה נוטלת חלק במבצע ו/או נושאת בכל אחריות כלשהי בקשר למבצע נשוא תקנון זה, וכי כל פנייה בעניין זה צריכה להיות כלפי עורכת המבצע ובאחריותה בלבד.